Mizzaro

Kennis

Mizzaro heeft up-to-date kennis over en ervaring met ontwerp en
ontwikkeling van front-end applicaties en mobile apps.

Met daarnaast uitgebreide kennis van back-end en middleware
integraties is Mizzaro in staat om complexe end-to-end oplossingen
te ontwerpen, implementeren en onderhouden.

Ervaring

Mizzaro heeft uitgebreide ervaring in klein- en grootschalige integratie projecten. Binnen deze projecten is data uit een breed scala aan back-end en middleware systemen ontsloten voor eindgebruikers.

Voor de front-end ontsluiting en visualisatie van data is gebruik gemaakt van diverse technologieën en devices waaronder websites, portalen en mobile apps.

Deze projecten zijn uitgevoerd bij diverse gerenommeerde Nederlandse en internationale bedrijven, overheden en multinationals.

Technologie

De focus van Mizzaro ligt op het ontsluiten van data middels front-end technologieën en deze data op intuïtieve wijze aan eindgebruikers te presenteren.

Deze focus vertaald zich in competenties in onderstaande technologieën:

Web development
React, Angular, JavaScript/TypeScript, HTML5, CSS3
Back-end development
C#, Java, SQL
App development (native en hybrid)
iOS, Android, Progressive Web App (PWA)
Game design en development
Unity, Godot, Blender
Augmented Reality
ARKit, ARCore, Unity, A-Frame